Tuesday, April 24, 2012

โอวัลตินยูเอชที ลุ้น iPad ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่องโชคชั้นที่ 1
ลุ้นรับ New iPad ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง จำนวน 100 เครื่อง โดยส่งรหัสด้านหลังกล่องโอวัลตินยูเอชที ขนาดใดก็ได้ หรือรหัสภายในซองโอวัลตินเย็นครั้นช์ชี่ ขนาด 480 กรัม เริ่มตั้งแต่ 23 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 ส่งทุกวันมีสิทธิ์ทุกวัน
กติกาสำหรับลุ้น New iPad
1.นำรหัส 11 หลักด้านหลังกล่องโอวัลตินยูเอชทีขนาด 180 มล, ขนาด 225 มล, โอวัลติน ยูเอชที สูตรหวานน้อย ขนาด 180 มล, โอวัลติน สมาร์ท ขนาด 125 มล หรือซองโอวัลตินเย็น ครั้นช์ชี่ ขนาด 480 กรัม ส่งมาลุ้นรับ New iPad ได้ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง
2.ส่งรหัสเพื่อลุ้นรางวัลผ่าน 2 ช่องทางต่อไปนี้
- ช่องทางที่ 1 พิมพ์ V เว้นวรรค ตามด้วยรหัส 11 หลัก บนผลิตภัณฑ์ ส่งมาที่ 4554777 เช่น V 21345678900 (3 บาทต่อครั้ง) รองรับสำหรับเครือข่าย AIS, DTAC, True move เท่านั้น ไม่รองรับ True move H
- ช่องทางที่ 2 เข้าไปที่ www.โอมันส์หยด.com แล้วพิมพ์รหัสจากบนผลิตภัณฑ์
3.เริ่มส่งรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 23.59 น.
4.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ New iPad ที่เว็บไซต์ www.โอมันส์หยด.com หรือป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้โชคดี ต้องติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-742-9606 หรือ Email: omunyodpromotion@gmail.com เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรองตามลำดับ
5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกทม. และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองความถูกต้องและทะเบียนบ้านระบุชื่อตรงตาม ที่กรอกไว้พร้อมสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองความถูกต้อง พร้อมกับนำรหัสด้านหลังกล่องยูเอชที หรือนำคูปองในซองโอวัลตินเย็น ครั้นช์ชี่ ที่มีรหัสมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ เริ่มรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2555 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรองตามลำดับ
6.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้
7.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
8.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-742-9606
10.รหัสที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกลบทิ้งตามรอบการจับรางวัล โดยนับช่วงเวลาเริ่มต้นที่ 00.01 น. ถึง 23.59 น. ของแต่ละวัน
11.พนักงาน บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ และ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมสนุกสามารถได้รับรางวัล iPad ได้เพียง 1 คน ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น


โชคชั้นที่ 2
เล่นเกมส์ "บึ้มมอลต์ บึ้มช็อกโกแลต" ลุ้นโชคผ่นเว็บไซต์เพื่อลุ้นรางวัล บัตรกำนัลแมคโดนัลด์ "ชุดแฮปปี้โอวัลติน" มูลค่า 84 บาท วันละ 100 รางวัล รวม 10,000 รางวัล
กติกาสำหรับลุ้นโชคชั้นที่ 2
1.นำรหัสด้านหลังกล่องโอวัลตินยูเอชทีทุกขนาด หรือรหัสภายในซองโอวัลตินเย็น ครั้นช์ชี่ ขนาด 480 กรัม
2.มาลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมส์ "บึ้มมอลต์ บึ้มช็อกโกแลต" ลุ้นบัตรกำนัลแมคโดนัลด์ “ชุดแฮปปี้โอวัลติน” มูลค่า 84 บาท
รหัสที่ใช่ส่งเพื่อลุ้น New iPad ทั้งทาง SMS และทางเว็บไซต์ www.โอมันส์หยด.com
สามารถนำมาลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมส์ได้
3. 1 รหัส สามารถนำมาเล่นเกมส์ได้ 1 ครั้ง
4.ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 อันดับแรกในแต่ละวันจะได้รับ บัตรกำนัลแมคโดนัลด์ “ชุดแฮปปี้โอวัลติน” มูลค่า 84 บาท โดยกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากเวลาการเข้าเล่น ให้สิทธิ์ผู้เข้าเล่นก่อนได้รับรางวัล โดย 1 คนสามารถรับรางวัลได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
5. เริ่มเล่นเกมส์ลุ้นรางวัล ได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 23.59 น.
และประกาศผลผู้โชคดีทุกวัน ทางเว็บไซต์ www.โอมันส์หยด.com ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2555
6. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อง่ายต่อการติดต่อในการรับหรือการจัดส่งของรางวัล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงตามความจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหรือการจัดส่งรางวัลให้แก่ท่าน
7.พนักงาน บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ และ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมสนุกสามารถได้รับรางวัล บัตรกำนัลแมคโดนัลด์ ได้เพียง 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

 

 

No comments:

Post a Comment